การจัดนักเรียนเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ติว ม.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน

การจัดนักเรียนเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ติว ม.6)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

**คลิกที่รายการเพื่อตรวจสอบรายชื่อ**

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาและกลุ่มเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา