ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 3)

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 4)

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

ข่าวสำหรับนักเรียน

โครงสร้างการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (16 พ.ค. 67)

รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการแบ่งกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียน 2566-2567

รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบอนุมัติจบ 29 มีนาคม 2567)

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Tepleela School Urgently Required Foreign Teacher to teach Mathematics or Science

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สาระน่ารู้

การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

การสังเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี

การประเมินโครงการ สร้างนักเรียน สร้างคุณภาพ สู่สังคมด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพลีลา

กลยุทธ์การบริหารเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทพลีลา

Social Network NEWS

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🔥 เลขที่นักเรียน (อย่างเป็นทางการ)
ใช้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง
📌 1) ตรวจสอบผ่านอีเมลของนักเรียน
📌 2) ตรวจสอบผ่านลิงก์ใต้โพสต์ (ต้องใช้อีเมลโรงเรียนเทพลีลาเปิดไฟล์เท่านั้น)
... See MoreSee Less

🔥 เลขที่นักเรียน (อย่างเป็นทางการ)
ใช้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง
📌 1) ตรวจสอบผ่านอีเมลของนักเรียน
📌 2) ตรวจสอบผ่านลิงก์ใต้โพสต์ (ต้องใช้อีเมลโรงเรียนเทพลีลาเปิดไฟล์เท่านั้น)

1 CommentComment on Facebook

รายชื่อนักเรียน (เลขที่นักเรียนอย่างเป็นทางการ) ตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง 1) ตรวจสอบผ่านอีเมลของนักเรียน 2) ตรวจสอบผ่านลิงก์นี้ >> drive.google.com/drive/folders/1jC3_eQVFDU3CcORmpIAU84kweltFijZC?usp=sharing

รูปภาพจากโพสต์ของ ทีมคอมเทพลีลา; Computer Tepleela ... See MoreSee Less

Image attachment
2 days ago

กิจกรรมโรงเรียนเทพลีลา พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567

Check-in : โรงเรียนเทพลีลา
... See MoreSee Less

กิจกรรมโรงเรียนเทพลีลา พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567

Check-in : โรงเรียนเทพลีลาImage attachmentImage attachment+Image attachment
1 week ago

แจ้งการสลับตารางเรียนในสัปดาห์หน้า
.
📌 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
ใช้ตารางเรียน >> วันพุธ
.
📌 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
ใช้ตารางเรียน >> วันจันทร์
... See MoreSee Less

แจ้งการสลับตารางเรียนในสัปดาห์หน้า 
.
📌 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 
ใช้ตารางเรียน >> วันพุธ
.
📌 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
ใช้ตารางเรียน >> วันจันทร์
2 weeks ago

🎉🎉🎉 แจ้งนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566
นักเรียนที่จบการศึกษา
📌 รอบอนุมัติจบ 15 พฤษภาคม 2567
ติดต่อรับวุฒิการศึกษา ณ ห้องทะเบียนวัดผล
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

🔥 หมายเหตุ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ยังไม่จบการศึกษา
ติดต่อ งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล ภายในวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567
... See MoreSee Less

🎉🎉🎉 แจ้งนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566
นักเรียนที่จบการศึกษา
📌 รอบอนุมัติจบ 15 พฤษภาคม 2567
ติดต่อรับวุฒิการศึกษา ณ ห้องทะเบียนวัดผล 
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

🔥 หมายเหตุ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ยังไม่จบการศึกษา
ติดต่อ งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล ภายในวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนเทพลีลา
ขอแสดงความยินดีกับ รองณัฏฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552
... See MoreSee Less

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนเทพลีลา 
ขอแสดงความยินดีกับ รองณัฏฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552
Load more

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ปฏิทินโรงเรียนเทพลีลา

ระบบออนไลน์

โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังทองหลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายทางการศึกษา

Follow Us On Social Media