ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 3)

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 4)

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียน 2566-2567

รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบอนุมัติจบ 29 มีนาคม 2567)

ข้อมูลการตรวจสอบผลการเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2566 (เลื่อนชั้น)

ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ม.3 ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Tepleela School Urgently Required Foreign Teacher to teach Mathematics or Science

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สาระน่ารู้

การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

การสังเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี

การประเมินโครงการ สร้างนักเรียน สร้างคุณภาพ สู่สังคมด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพลีลา

กลยุทธ์การบริหารเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทพลีลา

Social Network NEWS

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛎️ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารวิชาการ
รายวิชาเพิ่มเติมเลือก ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นักเรียนที่ผ่านครบทุกรายวิชาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
.
👉 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน
💻 ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.
**รายวิชาและจำนวนที่เปิดรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
bit.ly/std-elective-6167
*นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดสรรรายวิชาให้ภายหลัง*
... See MoreSee Less

🛎️ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารวิชาการ
รายวิชาเพิ่มเติมเลือก ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นักเรียนที่ผ่านครบทุกรายวิชาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
.
👉 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน 
💻 ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.
**รายวิชาและจำนวนที่เปิดรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
https://bit.ly/std-elective-6167
*นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดสรรรายวิชาให้ภายหลัง*

📢📢 แจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
𝘈𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘪𝘤 𝘊𝘢𝘮𝘱 2024 : 📌วันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67 (5 วัน)
⏰ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันในเวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนเทพลีลา
การแต่งกาย : ชุดนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา (อนุโลมให้แต่งกายชุดนักเรียน
จากโรงเรียนเดิมได้)
... See MoreSee Less

📢📢 แจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
𝘈𝘤𝘢𝘥𝘦𝘮𝘪𝘤 𝘊𝘢𝘮𝘱 2024 : 📌วันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67 (5 วัน)
⏰ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันในเวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนเทพลีลา
การแต่งกาย : ชุดนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา (อนุโลมให้แต่งกายชุดนักเรียน
จากโรงเรียนเดิมได้)Image attachmentImage attachment

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนเทพลีลา
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการรับรองผลการพิจารณา "ผ่านการประเมิน" ในสาขาวิชาที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (DPA)
ชำนาญการพิเศษ 1 ท่าน
🎉 ครูโสภณัฐ ขันทอง (คอมพิวเตอร์)
... See MoreSee Less

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนเทพลีลา
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการรับรองผลการพิจารณา ผ่านการประเมิน ในสาขาวิชาที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (DPA)
ชำนาญการพิเศษ 1 ท่าน
🎉 ครูโสภณัฐ ขันทอง (คอมพิวเตอร์)

1 CommentComment on Facebook

ยินดีด้วยค่ะ

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567
www.tepleela.ac.th/procurement/25670410/
... See MoreSee Less

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567
https://www.tepleela.ac.th/procurement/25670410/

🛎️ แจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา 🛎️
.
👉 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น
ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2567
.
👉 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 2566
ที่ต้องติดต่อครูที่ปรึกษาโดยด่วน
.
👉 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 2566
ที่ต้องติดต่อห้องทะเบียนวัดผล (ในวันเวลาราชการ)
.
www.tepleela.ac.th/students/25670406/
... See MoreSee Less

🛎️ แจ้งจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา 🛎️
.
👉 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น
ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2567
.
👉 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 2566
ที่ต้องติดต่อครูที่ปรึกษาโดยด่วน
.
👉 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 2566
ที่ต้องติดต่อห้องทะเบียนวัดผล (ในวันเวลาราชการ)
.
https://www.tepleela.ac.th/students/25670406/

ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ม.1
ยังเปิดรับสมัครนักเรียน

Add Line : lin.ee/RZZE4pY (ได้ทุกวัน)
... See MoreSee Less

5 CommentsComment on Facebook

เต็มหรือยังค่ะ

มีม.4มั้ยคะ

ม.4มีห้องไหนว่างบ้างมั้ยคะ. ห้องพิเศษยังว่างมั้ยคะ

View more comments

Load more

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

การรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียน 2566-2567

ปฏิทินโรงเรียนเทพลีลา

ระบบออนไลน์

โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังทองหลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายทางการศึกษา

Follow Us On Social Media