โรงเรียนเทพลีลา – ลูกเทพลีลาบุคลิกดี มีสัมมาคารวะ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 3)

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 4)

การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

ข่าวสำหรับนักเรียน

โครงสร้างการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (16 พ.ค. 67)

รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการแบ่งกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียน 2566-2567

รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบอนุมัติจบ 29 มีนาคม 2567)

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

Tepleela School Urgently Required Foreign Teacher to teach Mathematics or Science

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สาระน่ารู้

การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

การสังเคราะห์และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี

การประเมินโครงการ สร้างนักเรียน สร้างคุณภาพ สู่สังคมด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพลีลา

กลยุทธ์การบริหารเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทพลีลา

Social Network NEWS

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🌟 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 🌟
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดโครงสร้างการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน (Link ใต้โพสต์)
... See MoreSee Less

🌟 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 🌟
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดโครงสร้างการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน (Link ใต้โพสต์)

1 CommentComment on Facebook

>>> www.tepleela.ac.th/students/kpa-12567/ กดแล้ว เปิดในเบราเซอร์

🔥 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น
.
สแกนบัตรเข้าโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
.
📌 นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และชั้นอื่น ๆ ที่เข้าใหม่ รอทำบัตรนักเรียน
📌 นักเรียนชั้น ม.4 ที่จบจากโรงเรียนเทพลีลา ใช้บัตรเดิมสแกนได้ (รอทำบัตรใหม่)
📌 นักเรียนที่ทำบัตรหาย แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
.
สำหรับกำหนดการทำบัตรนักเรียนใหม่
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพลีลา
... See MoreSee Less

🔥 แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้น
.
สแกนบัตรเข้าโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
.
📌 นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 และชั้นอื่น ๆ ที่เข้าใหม่ รอทำบัตรนักเรียน
📌 นักเรียนชั้น ม.4 ที่จบจากโรงเรียนเทพลีลา ใช้บัตรเดิมสแกนได้ (รอทำบัตรใหม่)
📌 นักเรียนที่ทำบัตรหาย แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
.
สำหรับกำหนดการทำบัตรนักเรียนใหม่
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพลีลา

๑๗ พฤษภาคม
วันสถาปนาโรงเรียนเทพลีลา
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๕
โรงเรียนเทพลีลา
... See MoreSee Less

🔥🔥 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 🔥🔥
เจอกันวันเปิดเทอม 16 พฤษภาคม 2567
... See MoreSee Less

🔥🔥  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 🔥🔥
เจอกันวันเปิดเทอม 16 พฤษภาคม 2567

🔥 รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการแบ่งกลุ่ม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
.
📌 กิจกรรมชุมนุม ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2567 (ใช้ตลอดทั้งปี)
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ที่รอสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อผ่านการคัดเลือกโรงเรียนจะย้ายไปอยู่ชุมนุมรักษาดินแดนให้อัตโนมัติ
.
📌 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4/6,7 ม.5/3,6,7 ม.6/3,4,5,6,7
.
❌❌ ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและรายวิชาเพิ่มเติมได้ทุกกรณี ❌❌
... See MoreSee Less

🔥 รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการแบ่งกลุ่ม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
.
📌 กิจกรรมชุมนุม ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2567 (ใช้ตลอดทั้งปี)
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ที่รอสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อผ่านการคัดเลือกโรงเรียนจะย้ายไปอยู่ชุมนุมรักษาดินแดนให้อัตโนมัติ
.
📌 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4/6,7 ม.5/3,6,7 ม.6/3,4,5,6,7
.
❌❌ ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและรายวิชาเพิ่มเติมได้ทุกกรณี ❌❌

1 CommentComment on Facebook

🔥 รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการแบ่งกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 . 📌 กิจกรรมชุมนุม ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2567 (ใช้ตลอดทั้งปี) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ที่รอสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อผ่านการคัดเลือกโรงเรียนจะย้ายไปอยู่ชุมนุมรักษาดินแดนให้อัตโนมัติ . 📌 รายวิชาเพิ่มเติม ม.4/6,7 ม.5/3,6,7 ม.6/3,4,5,6,7 . ❌❌ ไม่อนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและรายวิชาเพิ่มเติมได้ทุกกรณี ❌❌ www.tepleela.ac.th/students/25670512/

♥ แรกพบ ปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567 ... See MoreSee Less

♥ แรกพบ ปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567Image attachment
Load more

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

การรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงสร้างการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (16 พ.ค. 67)

รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการแบ่งกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินโรงเรียนเทพลีลา

ระบบออนไลน์

โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังทองหลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายทางการศึกษา

Follow Us On Social Media