เกี่ยวกับเรา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทพลีลาตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสู่ชานเมือง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (ม.ล.ปิ่น   มาลากุล) ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของชุมชนจึงให้กรมสามัญศึกษาติดต่อขอความร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา  โดยได้รับความร่วมมือจากพระปลัดทองสุกลีลวณโณ เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาในสมัยนั้น มอบที่ดินของวัดจำนวน 6 ไร่ 1 งาน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม  2505 โดยอาศัย  ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2505 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์นับแต่วันก่อตั้งเป็นต้นมา