ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เฉพาะห้อง 3-6)
กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 (ระบบเปิดเวลา 10.00 น.)
รายวิชาเพิ่มเติม ม.4-ม.6 (ห้อง 3-6) ที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 << คลิกเพื่อดูข้อมูล