งานเทพนิทรรศ’62 : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานนิทรรศการวิชาการ “เทพนิทรรศ’62” : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนังสือเชิญ / กำหนดการ  / รายการแข่งขัน / ผังงาน

รายการแข่งขัน ประเภท สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
1. ตอบปัญหาวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ ป.4-ป.6
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
ทีมละ 3 คน (ไม่เกิน 2 ทีม/รร.) ลงทะเบียน
2. คณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เดี่ยว ลงทะเบียน
3. วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เดี่ยว ลงทะเบียน
4. วาดภาพระบายสี ม.1-ม.6
รายละเอียดกติการแข่งขัน
เดี่ยว ลงทะเบียน
5. ประกวดร้องเพลง ป.4-ป.6 (ชาย)
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เดี่ยว ลงทะเบียน
6. ประกวดร้องเพลง ป.4-ป.6 (หญิง)
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เดี่ยว ลงทะเบียน
7. ประกวดร้องเพลง ม.1-ม.6 (ชาย)
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เดี่ยว ลงทะเบียน
8. ประกวดร้องเพลง ม.1-ม.6 (หญิง)
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เดี่ยว ลงทะเบียน
9. กระโดดเชือก ป.4-ป.6
รายละเอียดกติการแข่งขัน
ทีม ชาย 5 คน หญิง 5 คน ลงทะเบียน
10. ตะกร้อวง ป.4-ป.6
รายละเอียดกติการแข่งขัน
ทีม ชาย 10 คน ลงทะเบียน
11. Spelling Bee ป.4-ป.6
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
เดี่ยว (ไม่เกิน 2 คน/รร.) ลงทะเบียน
12. กีฬา e-Sports : ROV ม.1-ม.6
รายละเอียดกติกาการแข่งขัน
ทีมละ 5 คน ลงทะเบียน