กรอกข้อมูลนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน

กรอกข้อมูลนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน

กรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อจัดทำข้อมูลการใช้งานระบบออนไลน์ต่างๆ ของรงเรียนเทพลีลา

คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

***กรอกข้อมูลทุกคน ทั้งนักเรียนใหม่ และนักเรียนเทพลีลาเดิม***

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดยืนยัน