โครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวสำหรับนักเรียน

พิเศษเฉพาะภาคเรียนนี้ ค่าสมัครเรียน 800 บาทเท่านั้น

สมัครออนไลน์โดยชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

หมายเลขบัญชี 094-6-00722-5 ชื่อบัญชี “สวัสดิการ โรงเรียนเทพลีลา” เท่านั้น

ห้ามโอนเข้าบัญชีอื่นโดยเด็ดขาด กรุณาตรวจสอบเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีก่อนโอน

แจ้งการสมัครพร้อมแนบสลิปการชำระเงินมาที่แบบฟอร์มการสมัคร

หากดำเนินการไม่ได้ ให้มาสมัครได้ที่ห้องวิชาการ