ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสำหรับนักเรียน

12 มิถุนายน 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1 (ปิดแล้ว) 

19 มิถุนายน 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2 (ปิดแล้ว)

26 มิถุนายน 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 3 (ปิดแล้ว) 

6 กรกฎาคม 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 4 (ปิดแล้ว) 

28 กรกฎาคม 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 5 (ปิดแล้ว) 

05 สิงหาคม 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 6 (ลงทะเบียนรอบสุดท้าย)