รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมงานร้อยมาลัยและภาชนะใบตอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียน
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม “งานร้อยมาลัยและประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง”
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 414
รายชื่อนักเรียน