ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การดำเนินการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การดำเนินการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://admission.tepleela.ac.th:8890/qrcode.php