รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program: MEP (รอบ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร วันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Line ID: Krimkrim หรืออีเมล์โครงการ mep@tepleela.ac.th
สอบคัดเลือก วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องสอบคัดเลือกตามที่โรงเรียนเทพลีลากำหนด
ประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียนเทพลีลา
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวจะแจ้งให้ทราบภายหลัง