ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา และระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพลีลา

โอนเงินร่วมทำบุญเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี โรงเรียนเทพลีลา (กองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา) เลขที่ 483 – 0 – 10535 – 6
สำหรับท่านที่โอนเงินผ่านธนาคารส่งสำเนาการโอนเงินมาที่โรงเรียนทางโทรสาร 02-3141729 , 02-7188837

ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. หัวหมาก ในนาม นายธนกร หวนขุนทด หัวหน้างานบริหารการเงิน โรงเรียนเทพลีลา

แผ่นผับประชาสัมพันธ์-เทศน์มหาชาติ