ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม