ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง