กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในด้านการงานอาชีพ “Career Contest 2020”

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ข่าวสำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในด้านการงานอาชีพ “Career Contest 2020” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/y1iAoB1hMBN3tXCE9
#CareerTepleelaContest2020