ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น โรงเรียนเทพลีลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น โรงเรียนเทพลีลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม