ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา และระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธ […]

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านการงานอาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภายในและส่งผลงาน CAREER Contest 2018

ค่ายภาษาอังกฤษ แสนสนุก 2018

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 5

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมงานร้อยมาลัยและภาชนะใบตอง

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เริ่มใช้ 26 พฤศจิกายน 2561)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เริ่มใช้ 26 พ […]

การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางห้องสอบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/10 ชั้นมัธย […]

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลการจัดสรรนักเรียนเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

กิจกรรม Career & Technogy 2018

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เริ่มใช้ 26 พฤศจิกายน 2561)

การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

Follow Us On Social Media