ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2562 (ถึง 18 มีนาคม)

Tepleela School Urgently Required 3 Foreign Teachers Ma […]

งานเทพนิทรรศ’62 : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานนิทรรศการวิชาการ “เทพนิทรรศ’62” : ศาสตร์พระราชาสู่กา […]

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา และระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านการงานอาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภายในและส่งผลงาน CAREER Contest 2018

ค่ายภาษาอังกฤษ แสนสนุก 2018

ข่าวสำหรับนักเรียน

การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศ […]

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศหยุดเรียนภายในเนื่องจากสถานการณ์ การเกิดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5

การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับการสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ม.3 (เดิม)

ลำดับการมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึก […]

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 2562

การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศหยุดเรียนภายในเนื่องจากสถานการณ์ การเกิดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5

Follow Us On Social Media