ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล MEP รอบ2

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางเรียน ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562

การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 #ทล57

เชิญประชุม ผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่จบการศึกษา เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไข

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561

การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาะบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าซื้อพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา โรงเรียนเทพลีลา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางเรียน ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562

การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 #ทล57

เชิญประชุม ผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่จบการศึกษา เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไข

Follow Us On Social Media