ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพลีลา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Post Views: 645

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

Post Views: 1,206

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเทพลีลา และเงื่อนไขพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Post Views: 668

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Post Views: 1,019

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในด้านการงานอาชีพ “Career Contest 2020”

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วงทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มใช้ 17 สิงหาคม 2563

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ขยายเวลารับสมัครครูต่างชาติถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

Urgently Required 1 Foreign Teacher to day – June […]

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติ วันนี้ถึง 20 พ.ค.2563

Please Contact: E-mail khetmutcha.n@hotmail.com,ananrak […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประเภทอาหารจานเดียว (อาหารญี่ปุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

Post Views: 1,624

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

Post Views: 1,596

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ปฏิทินโรงเรียนเทพลีลา

ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดี

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในด้านการงานอาชีพ “Career Contest 2020”

Follow Us On Social Media