ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา และระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธ […]

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านการงานอาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภายในและส่งผลงาน CAREER Contest 2018

ค่ายภาษาอังกฤษ แสนสนุก 2018

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 5

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมอบรมงานร้อยมาลัยและภาชนะใบตอง

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2560

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (1 พ.ย. 2561) […]

ผลการจัดสรรนักเรียนเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลการลงทะเบียนเพิ่มเติม ม.ปลาย (ห้อง 3-6) ภาคเรียนที่ 2 […]

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 , 60 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

กิจกรรม Career & Technogy 2018

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Follow Us On Social Media