ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล MEP รอบ2

ข่าวสำหรับนักเรียน

กิจกรรมหนูอยากรู้ ครูจัดให้ ปีการศึกษา 2562

เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ให […]

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การจัดกลุ่มเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ที่มีการแบ่งกลุ่มในห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.4-6 (เฉพาะห้อง 3-6)

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

กิจกรรมหนูอยากรู้ ครูจัดให้ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประเภทอาหารจานเดียว (อาหารญี่ปุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

Follow Us On Social Media