ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกทั่วไป)

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สอบ ม.1 ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู […]

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program: MEP (รอบ 2)

ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 หลักสูตร MEP

ข่าวสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เข้าสู่เว็บไซต์ Tepleela Digital Learning Platform

ผลการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2562

เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ขยายเวลารับสมัครครูต่างชาติถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

Urgently Required 1 Foreign Teacher to day – June […]

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติ วันนี้ถึง 20 พ.ค.2563

Please Contact: E-mail khetmutcha.n@hotmail.com,ananrak […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประเภทอาหารจานเดียว (อาหารญี่ปุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกทั่วไป)

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

Follow Us On Social Media