Get Adobe Flash player

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ความคิดเห็นล่าสุด

  • คือตอนนี้หนูอยู่ม.4ค้ะ แต่ปีหน้าจะย้ายไปค้ะ ต้องสอ...
  • คนที่จบ ม.3 เมื่อปี2555 จะสมัคเรียนต่อม.4 ปีหน้าได...
  • รับวุฒิการศึกษา กศนไหมค่ะ จะเรียนต่อ ไทย สังคม ม.4...
  • จะประกาศผู้มีสิทธิเข้าระหว่างช ั้นวันที่เท่าไรคับ
  • ทราบมาว่านักเรียนมอปลายต้องเรี ยนลูกเสือวิสามัญ อย...

1

แนวข้อสอบธรรมศึกษา(นักธรรม)

dddJPG

icon ข้อสอบธรรมศึกษาปี51+53-54 (1.14 MB)

 

การประกวดวงดนตรีสตริง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

band vector

กติกาการประกวดวงดนตรีสตริง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สนามแข่งขัน โรงเรียนเทพลีลา

icon กติกา บัญชีรายชื่อ ใบสมัคร การประกวดวงดนตรีสตริง 2557 (243.78 kB)

กติกาการประกวดวงดนตรีสตริง.pdf

บัญชีรายชื่อ.pdf
ใบสมัครประกวดดนตรี.pdf

 

ประกาศสอบราคาจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสาร

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14thu

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการแข่งขันพูดสุนทรพจน์

img028 resize

 

การแข่งขันประกวดหน้าปกวารสารโรงเรียน

alt

 

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด คลิกที่นี่

 

สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพ

img008 resize

 

โรงเรียนเทพลีลาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม เป็นต้นไป

    โรงเรียนเทพลีลาเปิดการเรียนการสอนปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้ปกครองกวดขันการมาเรียนของนักเรียนด้วย หากมีข้อสงสัย สามารดติดต่อกับทางโรงเรียนได้ที่ 02-318-0625 , www.tepleela.ac.th , facebook.com/tepleelaschool 


 

โรงเรียนเทพลีลาหยุดทำการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนเทพลีลาหยุดทำการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557

 

โรงเรียนเทพลีลาประกาศหยุดการเรียนการสอนภายในเป็นเวลา 1 วัน

ตามประกาศของ คสช. 

โปรดติดตามข่าวสาร Update ได้สองช่องทางคือ

ทาง Facebook ของโรงเรียน www.facebook.com/tepleelaschool

และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tepleela.ac.th

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

img003 resize

 

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา

56789 resize

 

ประกาศผลครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

ประกาศผลครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

ตัวจริง

1. นางสาวอภิญญา   แหวนวงษ์
2. นางสาวกัลยาณี   ภมรดล
สำรอง
1. นางสาวพิมพร     สามารถตรา
2. นางสาวทิพย์วิมล  เจริญสุข
3. นายธีรภัทร        อินนิแสง
4. นายณัฏฐนันท์    วาณิชสง
5. นายฉัตรชัย        ทองสอน

6. นางสาวจันสุดา    โปรัมย์

 

ประกาศสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

SCAN0887 resize

 

นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนระหว่างชั้นเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม.6

 ent2557-other

หลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียนที่เข้าระหว่างชั้น (ม.2,ม.3,ม.5,ม.6)

1 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ
2 ใบ ปพ (ใบเกรด) ชั้นสุดท้ายที่นักเรียนจบ
3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

 
sideBarfacebook1 copyyoutube-tepleela