ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Post Views: 216

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพลีลา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Post Views: 939

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเทพลีลา และเงื่อนไขพิเศษ

ข่าวสำหรับนักเรียน

การแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

Post Views: 97

แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

Post Views: 311

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคกับคะแนนปลายภาค

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ช่วงทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563

รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ขยายเวลารับสมัครครูต่างชาติถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

Urgently Required 1 Foreign Teacher to day – June […]

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติ วันนี้ถึง 20 พ.ค.2563

Please Contact: E-mail khetmutcha.n@hotmail.com,ananrak […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประเภทอาหารจานเดียว (อาหารญี่ปุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

Post Views: 1,801

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

Post Views: 1,792

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ปฏิทินโรงเรียนเทพลีลา

ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคกับคะแนนปลายภาค

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Follow Us On Social Media