ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพลีลา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2)

Post Views: 194

รายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา (มัธยมศึกษา)

Post Views: 305

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ตารางเวลาการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

การแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ขยายเวลารับสมัครครูต่างชาติถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติ วันนี้ถึง 20 พ.ค.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

Post Views: 1,919

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

Post Views: 1,910

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ปฏิทินโรงเรียนเทพลีลา

ระบบสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2)

รายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา (มัธยมศึกษา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้า

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 โครงการ Mini English Program

Follow Us On Social Media