ประกาศการจัดห้องเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2558

ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ม.3 | นักเรียน ม.6 จบการศึกษา คลิกที่นี่

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

เว็บไซต์หลัก

โรงเรียนเทพลีลา
เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2318-0625 , 0-2318-0666
โทรสาร 0-2314-1729 , 0-2318-4617
Email : admin@tepleela.ac.th,tepleela.school@gmail.com