ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อนักเรียนรับประกาศนียบัตร พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน (ปีการศึกษา 2561)

ขอให้นักเรียนดูชุดเข้ารับและลำดับที่รับ ให้ถูกต้อง ซ้อม […]

ผลการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 O-NET ม.3 ม.6

รายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเรียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 O-NET ม.3 ม.6

รายชื่อนักเรียนตามกลุ่มเรียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

Follow Us On Social Media