ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานเทพนิทรรศ’62 : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานนิทรรศการวิชาการ “เทพนิทรรศ’62” : ศาสตร์พระราชาสู่กา […]

รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนา และระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านการงานอาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภายในและส่งผลงาน CAREER Contest 2018

ค่ายภาษาอังกฤษ แสนสนุก 2018

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 5

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เริ่มใช้ 26 พฤศจิกายน 2561)

การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึก […]

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ข้อมูลผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับการสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ม.3 (เดิม)

ลำดับการมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2

งานเทพนิทรรศ’62 : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Follow Us On Social Media