ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคล

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

www.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗