ขยายเวลารับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนเทพลีลารับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภายในเดือนเมษายนนี้

สนใจติดต่อสอบถาม
ครูเขมัชฌา โทร 08-6650-2702
ครูจรรยา โทร 08-1802-3490

รับสมัคร ภายในเดือนเมษายน เท่านั้น!!!

ลงทะเบียนสมัคร
http://admission.tepleela.ac.th:8890
ลงทะเบียนผู้สมัครก่อนทำการสมัคร