การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ(ครั้งที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป