การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เฉพาะนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเท่านั้น