การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ครั้งที่ 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เฉพาะนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเท่านั้น