ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสำหรับนักเรียน

12 มิถุนายน 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1 (ปิดแล้ว) 

19 มิถุนายน 2562 : ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2