ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าซื้อพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2562

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง