กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561