ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพลีลา Tepleela School
เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10240
โทรศัพท์ 02-318-0625 , 02-318-0666
โทรสาร : 02-314-1728 , 02-314-1729, 02-718-4671
อีเมล์ admin@tepleela.ac.th

หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน คลิก

แผนที่ is a link to MAP.