ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ช่วงทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วงทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มใช้ 17 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กำหนดการสอน ม.1 กำหนดการสอน ม.2 กำหนดการสอน ม.3 กำหนดกา […]

รายละเอียดเพิ่มเติม