ข้อมูลพื้นฐาน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนเทพลีลาตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสู่ชานเมือง
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของชุมชนจึงให้กรมสามัญศึกษาติดต่อขอความร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา
โดยได้รับความร่วมมือจากพระปลัดทองสุก   ลีลวณโณ เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาในสมัยนั้น มอบที่ดินของวัดจำนวน 6 ไร่ 1 งาน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา
เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม  2505 โดยอาศัย  ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2505
เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์นับแต่วันก่อตั้งเป็นต้นมา
พ.ศ.2506–2508 จัดสร้างประตูไม้หน้าโรงเรียนทำรั้วลวดหนามกั้นบริเวณโรงเรียน สร้างโรงอาหารชั่วคราว ปี พ.ศ.2508
พ.ศ.2510–2511 ได้รับงบประมาณเดินสายไฟและประดับโคมไฟ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมทั้งถมดินบริเวณโดยรอบโรงเรียน จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนชุดแรก 10 คน นำโดย นายสำราญ  สารสุวรรณ,  นายหุน หรั่งศิริ, ผู้ใหญ่เขียน  สันประเสริฐ, ผู้ใหญ่หวัง วงษ์สัน, คุณอัจญีเต๊ะ  ขำวิไล, น.ส.อังคณา นันทวิทยา, นายหมัด  ทองสุข, นายอิน มูป และนายสง่า  ทีวรัตน์
พ.ศ.2511 ได้รับงบประมาณ 172,000 บาท สร้างหอประชุมและโรงอาหารพร้อมชุดโต๊ะอาหาร 22 ชุด ปลายปีได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์สร้างเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2512
พ.ศ.2513 ได้เปลี่ยนรั้วลวดหนามเป็นสังกะสี อีกทั้งยังได้รับงบประมาณถมสนาม 210,000 บาท
พ.ศ.2514 ต่อเติมอาคาร 3 ชั้น อีก 9 ห้องเรียนเป็น 21 ห้องเรียน โรงฝึกงาน 1 หลัง
พ.ศ.2518 สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น 16 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์
พ.ศ.2519 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้เทพื้นถนนและคอนกรีตสร้างสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและจัดซื้อรถยนต์ปิคอัพไว้ใช้งานในโรงเรียน 1 คัน
พ.ศ.2524-2527 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้จัดสรรเงินสมาคมสร้างรั้วคอนกรีตแทนรั้วสังกะสี
พ.ศ.2528 พระราชปัญญาโกศล รองเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ ได้มอบพระพุทธรูปยืนปางเทพลีลา สูง 48 นิ้ว   มาเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พ.ศ.2534 ทุบตึกเรียน 4 ชั้น สร้างอาคารเรียนตึก 7 ชั้น แทน ปีการศึกษา 2534 อาคาร 7 ชั้นซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานนามอาคารหลังว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” และได้ทำการเปิดอาคารนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542 นับเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงของโรงเรียนเทพลีลา
พ.ศ.2541 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ นำโดย นายสมหวัง  บุญสมบัติ นายกสมาคมฯ และนายสำเนา แสงมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา ขณะนั้นริเริ่มดำเนินการเปิดตลาดนัดเปิดท้ายขายของเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกิจการดังกล่าวนี้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2544 ท่านผู้อำนวยการธงชาติ  วงษ์สวรรค์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
พ.ศ.2545 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ดำเนินการจัดทำห้อง Sound Lab และปรับปรุงห้องสำนักงานทุกฝ่าย
พ.ศ.2546 ทำเวทีกลางแจ้งปรับปรุงเสาธง  ปรับปรุงห้องศูนย์วิทยบริการและระบบ IT ของโรงเรียน
พ.ศ.2547

ปรับปรุงโรงอาหาร ทำเวที ติดเครื่องปรับอากาศ จัดทำศูนย์ยกน้ำหนัก

กรมสามัญศึกษาจัดทำห้องเกียรติยศริมรั้ว

พ.ศ.2548 ปรับปรุงศูนย์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และห้องสมุดจัดทำศูนย์ปฏิรูปการศึกษาภายในห้องเกียรติยศ สร้างห้อง Friend corner ปรับปรุงพื้นใต้อาคาร 5 ปูกระเบื้องสร้างเวทีคนเก่ง จัดทำห้องศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ห้องศูนย์คุณภาพวิชาการในด้านการศึกษาพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ติดตั้งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดรอบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อการดูแลนักเรียนและการรักษาความปลอดภัย
พ.ศ.2549 ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องเรียนทุกอาคารเรียน ห้องศูนย์คณิตศาสตร์และห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ  ติดกล้องวงจรปิด บอร์ดนิทรรศการริมรั้วโรงเรียน ด้านซอย39 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ห้องประชุมสมาคมฯ ห้องดนตรีสากล บริเวณด้านหลังเวทีโรงอาหาร เริ่มดำเนินการติดตั้งห้องเรียนไฮเทคทุกกลุ่มสาระ ปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป้อมยามรักษาการณ์ เทพื้นบริเวณสำนักงานนักการภารโรง และสร้างห้องเก็บพัสดุด้านข้างโรงอาหาร
พ.ศ.2550 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องทะเบียนวัดผล สวนหย่อมด้านหน้าอาคาร 7 และด้านหน้าโรงเรียน
พ.ศ.2551 ปรับปรุงห้องพิมพ์ดีดอาคารเทพพัฒนา ชั้น 4 เป็นห้องดนตรีไทยและดนตรีสากล ปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคารเทพธรรมาโดยปูกระเบื้องพื้นใหม่ ปรับปรุงสวนเกษตร/เรือนเพาะชำ ห้องสมุดริมรั้ว ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล/งบประมาณ/บริหารทั่วไป ห้องข้างเวทีห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นห้องผลิตน้ำดื่ม จัดสร้างที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนข้างตึกเทพพิทยาและปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 7 ชั้น
พ.ศ.2552 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา“ห้องประชุมพิพัฒนปริยัติสุนทร”สร้างห้องมัลติมีเดีย สร้างสวนหย่อมทุกชั้นบนอาคาร 7 และข้างตึก 5 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ใต้อาคาร 5 สร้างห้องน้ำนักเรียนข้าง  อาคาร 5 สร้างสะพานเชื่อมระหว่างตึกเทพธรรมาและตึกเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง 1 ชุด (4 ห้อง) ใต้ตึกเทพธรรมา
พ.ศ.2553 ขยายเวทีหน้าเสาธง ย้ายห้องปฏิบัติการงานช่างอุตสาหกรรมจากใต้อาคารเทพธรรม (ตึก 5) ไปไว้ข้างอาคารเทพพิทยา (ตึก 3) ปรับปรุงห้องน้ำครูใต้อาคารเทพพิทยา (2 ห้อง) ปรับปรุงห้องเรียน 729 เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พัฒนาห้องเรียน อาคาร 7 ชั้น 4,5,6,7  เป็นห้องเรียน ICT ปรับปรุงห้องสมุดบางส่วนเป็น “ห้องสมุดสื่อทัศน์รัฐประสิทธิ์” (ICT) จัดทำห้องสำนักงาน MEP อาคาร 7 ชั้น 5
พ.ศ.2554 ปรับปรุงห้องน้ำครู ชาย-หญิง ฝั่งซ้ายอาคารเทพพิทยา (2 ห้อง) ปรับปรุงใต้อาคารเทพธรรมา โดยการรื้อโรงฝึกงานอุตสาหกรรมออก และปูพื้นฉาบเสาใหม่ ปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคารเทพธรรมา จัดสร้างที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนหน้าอาคารเทพธรรมา ปรับปรุงห้องหน้าลิฟท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นห้องสำนักงาน MEP ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องสมุดโดยรื้อห้องกระจกอะลูมิเนียมออกและนำมาติดตั้งบริเวณข้างบันไดทางขึ้นอาคารเทพธรรมา
พ.ศ.2555 ได้ปรับปรุงสนามโรงเรียน ทาสีอาคารเทพธรรมา อาคารเทพพัฒนาและอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
พ.ศ.2556 ได้ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะ ปรับปรุงสนามทาสีม้านั่งยาวเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทำงานและพักผ่อน ปรับปรุงห้องนอนเวรครูชาย
พ.ศ.2557 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 และ ชั้น 3
พ.ศ. 2558 เริ่มมีการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์
พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดใช้ลานเอนกประสงค์
พ.ศ. 2560 มุงหลังคาห้องล้างภาชนะโรงอาหาร ติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเทพพิทยา ทาสีอาทคารเทพพิทยาและอาคารเทพธรรมา มีการจัดสร้างเวทีและเสาธง ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเทพพิทยา ติดตั้งระบบไฟฟ้าหลังอาเอนกประสงค์ ปรับปรุงห้องสำนักงานการเงิน

 

จากประวัติและการพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนเทพลีลาที่กล่าวมานี้ เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันก็ด้วยความสามารถของคณะผู้บริหาร โรงเรียนทุกท่านตลอดจนความรักและความสามัคคีจากครูผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนจนทำให้โรงเรียนเทพลีลาเด่นสง่าเป็นที่ภาคภูมิใจของเราทุกคนจนถึงวันนี้

แผนผังเส้นทาง โรงเรียนเทพลีลา