ลำดับการมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2

รายชื่อรับเกียรติบัตร sillapa68-sesao2

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึก […]

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางห้องสอบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/10 ชั้นมัธย […]

รายละเอียดเพิ่มเติม