ปฏิทินโรงเรียนเทพลีลาเป็นปฏิทินสาธารณะ ท่านสามารถเพิ่มไปในปฏิทินของท่านโดยใช้ ID ปฏิทินด้านล่าง

ID ปฏิทิน: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิธีการเพิ่มทำได้หลายวิธี เช่น

วิธีที่ 1 กดปุ่ม + ที่มุมขวาล่างของตารางปฏิทินด้านบน และกดปุ่ม ใช่ เพิ่มปฏิทินนี้ (ต้องเข้าระบบโดยใช้ Google Account)

วิธีที่ 2 เข้าระบบโดยใช้ Google Account และไปที่ปฏิทินของท่าน แล้วคัดลอก ID ปฏิทิน(ด้านบน) ไปวางที่ช่อง ปฏิทินอื่นๆ -เพิ่มปฏิทินของเพื่อน (แถบเมนูด้านซ้ายล่าง)

 

หรือแบบอื่นๆที่ต้องการ

 โปรดใช้ที่อยู่ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึง ปฏิทินจากแอปพลิเคชันอื่น คุณสามารถคัดลอกและวางข้อมูลนี้ในผลิตภัณฑ์ด้านปฏิทินที่สนับสนุนรูปแบบ ical
https://calendar.google.com/calendar/ical/tepleela.ac.th_40horj8va9tq4ecu02a8omvr20%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
โปรดใช้ที่อยู่ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงปฏิทินของคุณจากเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=tepleela.ac.th_40horj8va9tq4ecu02a8omvr20%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok