รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 โครงการ Mini English Program

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรเรียนเทพลีลารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 โครงการ Mini English Program
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสมัคร 19-23 มีนาคม 2564สอบ 4 เมษายน 2564
สอบถาม 081-802-3490(ครูจรรยา) , 086-650-2702 (ครูเขมัชฌา)